Politica de confidențialitate

INFORMARE GDPR CĂTRE CANDIDAȚI

 

1.Repere principale:

Informarea și confidențialitatea sunt două principii importante ce ghidează Agenția Human Rise. Deci privat sau personal? Aici vei găsi detalii despre ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele în scenariul în care tu devii angajatul unui client de-al Agenției Human Rise. Agenția de recrutare directă Human Rise are calitatea de operator de date. Ce am lăsat pentru tine aici, te va face să înțelegi care sunt drepturile tale și care este cadrul legal în care le poți exercita. Te rugăm să le citești cu atenție și te rog să îmi scrii pe diana.avirvarei@humanrise.ro dacă exista  ceva neclar.

 

 1. Despre Agenția Human Rise:

Human Rise Agency SRL cu sediul în Jud. Iași, str. Vasile Lupu, 87, telefon +40 741 15 10 14, identificabilă cu CIF RO 44944175 și Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J22/3195/2021 este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse și se numește operator de date, devenind intermediar. Pot exista și persoane împuternicite de operator – adică o persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului. Despre ea vei fi notificat în avans.

 

 1. Despre TINE:

Conform legislației în vigoare (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_ro) TU te numești persoană vizată, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar pentru aceasta avem măsuri implementate pentru a facilita comunicarea între noi Agenția /operatorul de date și persoana vizată.

 

 1. Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

“Prelucrarea datelor” sau „prelucrarea datelor cu caracter personal” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora;

 

 1. Clasificarea datelor cu caracter personal:

Agenția Human Rise prelucrează aceste tipuri de date:

 1. caracter personal – Nume și prenume, Nr. Mobil (telefon) Email, Vârsta și data nașterii, Genul, Naționalitate / Cetățenie, Adresa de domiciliu /viza de flotant, stare civila, nr. copii
 2. profesionale – Experiență profesională – curentă și trecută, certificări /specializări, concursuri, limbi străine cunoscute, educație formală și acreditată, fișă interviu, CV, referințe din piață, data estimare preaviz, informații ce-ar privi relocarea.
 3. financiare – salariu/renumerație, alte beneficii, venituri din alte surse;
 4. ce privesc documentarea legată de candidat (tracking) – imagini foto și video, localizare;
 5. categorie speciale de date – Rasă sau etnie, stare de sănătate, orientare sexuală, condamnări penale și infracțiuni, inclusiv cazier judiciar, – unde persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 

 1. De ce colectează datele și ce face Ageția Human Rise cu ele?

Îndeplinim scopul legitim al activității din codul CAEN 7810 al Agenției – Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă. Respectăm principiile de prelucrare a datelor, iar colectarea informațiilor tale sunt (se face)  în scopuri determinate și legitime care includ cu scopul de ( avand scopul de)

 • a putea comunica cu tine (și verifica disponibilitatea ta)
 • a-ți oferi un loc de muncă cf specializării și calificării tale
 • a lua o decizie în vederea angajării
 • în vederea încheierii și executării unui contract individual de muncă

 

 1. Cât timp păstrăm informațiile personale?
 • Nu mai mult de 3 ani, la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. Conform legislației, după încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.
 • Vor fi și cazuri când, conform legii (ex: un contract de muncă poate fi păstrat și pe o durată de 75 de ani) vor exista situații când informațiile vor râmâne la noi, timp de 50 de ani. ( anumite informatii vor ramane la noi timp de 50 de ani)
 • Agenția Human Rise Agency SRL în situația în care nu va finaliza un proces de angajare cu tine, va mai păstra datele tale pe durata a 4 ani, respectând interesul legitim (activitatea economică a a codului CAEN 7820), vizând posibilitatea de a-ți oferi, in acest interval, alte posibilități de angajare.

 

 1. Cum vor circula informațiile tale?
 • Datele tale vor fi folosite de noi și terți, pe baza acordului și consimțământului tău.
 • Respectând legislația în vigoare, tertii vor fi desemnați ca împuterniciți de a folosi datele tale și vor fi – companii care caută personal, firme de contabilitate sau resurse umane și instituții publice (ex: ITM, AJOFM)
 • Ne luăm angajamentul (prin clauze contractuale scrise către terți ce le vor semna) ( semnate de terti) că transmiterea datelor tale prin email, chat, platforme social media (ex: LinkedIn), telefon, fax sau corespondență scrisă vor respecta măsurile de protecție și securitate.
 • Puțin probabil, în scenariul în care Human Rise Agency SRL va fi vândută, vei fi notificat și ți se va cere acordul de transfer a datelor.
 • Orice informație cerută despre tine ( in legatura cu persoana ta) către Parchet, Judecătorie sau Poliție va fi doar pe baza unui temei legal și va respecta prevederile legale ca informare generală. Și vei fi înștiințat in prealabil că se va cere o informare din partea uneia dintre instituțiile anterior amintite.
 • Un alt angajament luat, este faptul că datele tale nu vor trece de Spațiul Comunității Europene, iar pentru un transfer SEE se va cere în mod explicit consimțământul tău.

 

 1. Care sunt drepturile tale?

Capitolul III din Regulamentul (UE) 2016/679 sunt reglementate drepturile persoanei vizate: Ø

 • dreptul la informare (art. 13 și art. 14)
 • dreptul de acces (art. 15)
 • dreptul la rectificare (art. 16)
 • dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat” – art. 17)
 • dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18
 • dreptul la portabilitatea datelor (art. 20)
 • dreptul la opoziție (art. 21)
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22)
 • dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77)
 • dreptul de a te adresa justiției
 • dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

Poți să mai reții că: ( sa mai ai in vedere faptul ca)

 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: avirvarei@Human Rise.ro
 • Pot exista excepții – drepturile enumerate mai sus nu pot fi absolute. Fiecare cerere primită va fi analizată pentru a vedea ce temei întemeiat are.
 • timpul de analiză și soluționare pentru solicitarea ta – 45 zile calendaristice.

 

 1. Ce obligaţii am în calitate de operator potrivit Regulamentului (UE) 2016/679?

Obligațiile pe care le au operatorii de date cu caracter personal sunt reglementate în Capitolul IV din Regulamentul (UE) 2016/679. Printre principalele obligații ale operatorului în aplicarea Regulamentului se numără:

 • respectarea principiilor de prelucrare a datelor (art. 5 din Regulament);
 • respectarea drepturilor persoanelor fizice (art. 12-23 din Regulament);
 • asigurarea securității datelor (art. 25 și art. 32 din Regulament);
 • desemnarea unui responsabil cu protecția datelor (art. 37-39 din Regulament), după caz;
 • notificarea încalcărilor de securitate (art. 33 din Regulament), după caz;
 • evaluarea impactului asupra protecției datelor și respectarea drepturilor persoanelor fizice (art. 35 din Regulament), după caz;
 • cartografierea prelucrărilor de date cu caracter personal (art. 30 din Regulament).
 1. Update sau alte modificări legislative

Operatorul de date – Agenția Human Rise are dreptul de a putea face update (actualizari) și schimba pe pagină proprie de internet noile modificăril privind politicile de GDPR. Ele vor fi menționate atât în scis, cât și prin viu grai. Pentru mai multe informații se poate accesa Ghidul orientativ de aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor emis de Autoritatea Națională de Supraveghere. Pot fi accesate și următoarele ghiduri emise de Comitetul European pentru Protecția Datelor: · Ghidul privind responsabilul pentru protecția datelor; · Ghidul privind evaluarea de impact; · Ghidul privind notificarea încălcărilor de securitate; · Ghidul privind dreptul la portabilitatea datelor; · Ghidul privind deciziile automate individuale și profilare; · Ghidul privind transparența; · Ghidul privind consimțământul.

 

Dacă mai sunt neclarități te rog să îmi scrii pe diana.avirvarei@Human Rise.ro