Consimțământ GDPR

Stimate candidat,

Procesele specifice activităților de resurse umane implică o comunicare sinceră și transparentă între recrutor și candidat, atât în ceea ce privește postul ofertat și condițiile de muncă, dar și în ceea ce privește informațiile privind persoana, educația și experiențele profesionale ale celui aflat în căutarea unui loc de muncă. Pentru că acordăm o importanță deosebită protecției datelor dvs. cu caracter personal și a putea iniția procesul de recrutare avem nevoie de acordul dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, motiv pentru care vă rugăm să parcurgeți cu atenție prezentul formular și, dacă sunteți de acord cele prezentate, să ne oferiți consimțământul dvs.

Acest formular este realizat în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 și legislația conexă în materia protecției datelor cu caracter personal și are drept scop informarea dumneavoastră cu privire la datele pe care le prelucrăm, scopul prelucrării și obținerea acordului dumneavoastră expres pentru a prelucra aceste date.

Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate în prezentul formular va fi realizată de către societatea Human Rise Agency SRL cu sediul social în Iași, Str. Eternitatea nr. 76, Clădirea AXA Business Center, Et. 1, jud. Iași înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/3195/2021, CUI RO 44944175, telefon +4 0741 151 014, e-mail recruitment@humanrise.ro, în calitate de operator. Prelucrarea de către Human Rise Agency SRL se va face pe baza consimțământului dumneavoastră, exprimat la finalul acestui formular, prin semnătură.

Principalul scop al prelucrării datelor cu caracter personal este acela de a vă include în procesul de selecție și recrutare pentru unul sau mai multe dintre posturile vacante ofertate de Human Rise Agency. În acest demers, datele dumneavoastră vor fi prelucrate prin intermediul platformei ATS Manatal, soluție software de gestionare a candidaților pe parcursul procesului de recrutare. La finalul procesului de analiză și selecție realizat de Human Rise Agency, datele candidaților selectați vor fi transmise Angajatorului pentru analiza și selecția finală.

În subsidiar, ne dorim să vă putem contacta și ulterior finalizării procesului de selecție și recrutare, în situația în care identificăm post vacant care corespunde profilului dvs. motiv pentru care ne-am bucura să avem acceptul dvs. pentru a păstra CV-ul și datele de contact în baza noastră de date pentru un termen de 3 ani de la momentul colectării acestora.

Vă aducem la cunoștință că informații suplimentare privind protecția datelor cu caracter personal, detalierea categoriilor de date, scopul prelucrării, temeiul juridic, termenele de păstrare a datelor, precum și drepturilor pe care le puteți exercita în calitate de persoană vizată puteți găsi în Notificarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal care însoțește acest formular, dar și în Politica de confidențialitate ce poate fi accesată aici https://humanrise.ro/nweb/politica-de-confidentialitate/.

Dacă sunteți de acord ca datele dumneavoastră să fie prelucrate de Human Rise Agency SRL, vă rugăm să vă manifestați opțiunea în funcție de scop, prin bifarea căsuțelor corespunzătoare scopului declarat: